top-button
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติ "Green Scrap Metal Thailand 2021: ONE FUTURE TOGETHER"

รายละเอียดในงาน

ท่านที่มีความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาในครั้งนี้ สามารถคลิกที่ "ลงทะเบียน" เพื่อทำการสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป


"คลิก" เพื่อดูกำหนดการ